24.10 / Παρουσίαση στο Booktalks στο Παλαιό Φάληρο

————————————————–