Μαζί με την Χίλντα Παπαδημητρίου στο Τρένο στο Ρουφ στις εκδηλώσεις μυστηρίου του Αναγνώστη

————————————————–