Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα βέρο Ελληνικό, με πεδίο δράσης την Αθήνα

————————————————–