Η νόσος του μικρού θεού ταξιδεύει σε χιλιάδες αναγνώστες

Η Νόσος του μικρού θεού που ταξίδεψε ήδη σε χιλιάδες μάτια, σε χιλιάδες χέρια…