Η νόσος του μικρού θεού στα ευπώλητα του Public και της Πρωτοπορίας

Η νόσος του μικρού θεού τρυπώνει στις λίστες των best sellers σε Public και Πρωτοπορία…