Τι ακριβώς κάνει τα βιβλία της Γιαννάκη ξεχωριστά; Ο Δ. Καρύδας γράφει στο Fractal για τη Νόσο του μικρού θεού

Η Γιαννάκη ξέρει να ταιριάζει χαρακτήρες και λέξεις τόσο αρμονικά που το τελικό αποτέλεσμα είναι αναγνωστικά εθιστικό…