Το βαθύ μεσογειακό νουάρ: μια συνέντευξη στον Μ. Παπαγεωργίου

Μια απολαυστική συνέντευξη στον Μιχάλη Παπαγεωργίου με αφορμή τη Νόσο του μικρού θεού…