Έγκλημα κάτω από τον ήλιο: η αστυνομική λογοτεχνία της Μεσογείου

Την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, βρισκόμαστε online και μιλάμε για το μεσογειακό νουάρ…