Πελιώ Παπαδιά – κριτική για τη Φωλιά του ιππόκαμπου

Αξίζει να σημειωθεί ότι και αυτό το βιβλίο ξεπερνά κατά πολύ τις συμβάσεις της αστυνομικής λογοτεχνίας…