Τα χίλια πρόσωπα της Ύδρας στην Athens Voice

Όταν στέκομαι στην κορυφή του οικισμού μού αρέσει να σκέφτομαι ότι το ύψος του βράχου αντιστοιχεί στο βάθος της θάλασσας που ανοίγεται μπροστά μου…