“Στον βυθό των πραγμάτων”, γράφει ο Φ. Φιλίππου για το Βήμα της Κυριακής

Το αρτιότερο και το πιο ώριμο από τα μυθιστορήματα της Γιαννάκη…