Νεροχυτάκια και σάλπιγγες σε δωμάτιο δημόσιου νοσοκομείου

Μια μικρή φθινοπωρινή ιστορία για το OneMan μετά από πρόσκληση του Γ. Ρόμπολα…