Συνέντευξη στη Χαριτίνη Μαλισσόβα για το Διάστιχο, όπως αναδημοσιεύεται στην Εφημερίδα Θεσσαλία

Στη δυσκολία το βιβλίο αποδείχτηκε πολύτιμη διέξοδος, ακόμη και για ανθρώπους που δεν το κρατούσαν εύκολα…