“Κόντρα στο ρεύμα, μέχρι να σπάσει η καρδιά σου”, συνέντευξη για τον Φιλελεύθερο

Συνέντευξη στη Μαρία Παναγιώτου…