Περιοδικό Φρέαρ – Ασφαλής γρίφος κλειστού δωματίου

Προτιμώ να βλέπω την αστυνομική λογοτεχνία σαν ένα μεγάλο κοινωνικό ψυχογράφημα που διατηρεί τον γρίφο και το παιχνίδι στο κέντρο του…