2η έκδοση για τους Ναυαγούς του Αυγούστου!

Τρεις μήνες κυκλοφορίας και κάνει τη 2η έκδοσή του!