“Ένα βιβλίο – απόδειξη ότι το αστυνομικό ενίοτε είναι και λογοτεχνία ακριβή”, γράφει η Ελένη Γκίκα για το Fractal

Ένα καλοσχεδιασμένο, μέσα στο σύνθετο χαρακτήρα του, βιβλίο, με βιβλικές σκηνές…