Οι ναυαγοί του Αυγούστου στις επιλογές του Μ. Κρητικού για τα καλύτερα αστυνομικά του 2022 στον Αναγνώστη

η συγγραφέας ολοκληρώνει την Τριλογία του βυθού και κινούμενη με άνεση στον αφηγηματικό χρόνο…