Οι ναυαγοί του Αυγούστου, γράφει ο Γιώργος Τρίγκας

Τελικά, η Γιαννάκη με τις συναρπαστικές ιστορίες της, επιβεβαιώνεται ως μια από τις καλύτερες εκπροσώπους…