Καθημερινή: Από τον αστυνόμο Μπέκα στον Χάρη Κόκκινο

Έχουμε φωνές οι οποίες εμφανίζονται να εκπροσωπούν διαφορετικά ρεύματα…