Η Κέλλη Κρητικού ζήτησε σε 14 συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας να προτείνουν βιβλία ξένης αστυνομικής λογοτεχνίας της τρέχουσας εκδοτικής παραγωγής και ιδού το πλούσιο σε προτάσεις άρθρο. George Simenon και Agatha Christie από εμένα.

athens_voice

ath_voice

Δείτε όλες τις προτάσεις εδώ: https://bit.ly/2Q774ce