Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό απόσπασμα της κουβέντας μας με την Ελένη Χρονά και τον Γιάννη Σκάλκο

 

Screen Shot 2017-10-02 at 11.22.39