“Η συγγραφική δύναμη της Γιαννάκη φαίνεται στη διείσδυση στην ψυχολογία των ανθρώπων που συμπλέκονται σε αυτή την ιστορία… Ένα από τα καλύτερα βιβλία που γράφτηκαν για την κρίση μαζί με την Άκρα ταπείνωση της Ρέας Γαλανάκη.”

neaselida

Screen Shot 2018-02-05 at 15.16.43