Ο Αστυνόμος Χάρης Κόκκινος επανέρχεται και ο τύπος τον υποδέχεται

————————————————–