Αποκάλυψη εξωφύλλου

«H νόσος του μικρού θεού» σηματοδοτεί την επιστροφή μου στο σκοτεινό και εύπλαστο σύμπαν του Αστυνόμου Χάρη Κόκκινου…