Μια θερμή κριτική για τη Νόσο του μικρού θεού από την Ελένη Γκίκα

Μια ιστορία η οποία είναι ταυτοχρόνως αστυνομική, υπαρξιακή, ηθογραφική, αναδεικνύει τραύματα που σημαδεύουν από γενιά σε γενιά τους ανθρώπους…