Νέα σεμινάρια δημιουργικής γραφής στον Ιανό: “Αστυνομική αφήγηση, από τον γρίφο στη λογοτεχνία” – παρουσίαση

Γράφουμε, διαβάζουμε και πειραματιζόμαστε με τις αρχές της αστυνομικής λογοτεχνίας…