“Οι ναυαγοί του Αυγούστου” στο Librofilo & Co στο Κουκάκι

Είναι τα χαρούμενα πρόσωπα που κάνουν τη διαφορά! Το πρωινό στο Librofilo & Co ήταν ακριβώς αυτό…