Συνέντευξη για το Βιβλιοπωλείο Books Plus

Η ιστορία του βιβλίου βασίζεται σε αληθινό περιστατικό; Ναι, βασίζεται σε έρευνα γύρω από γεγονότα…