Τό βιβλίο διαβάζεται ἀπνευστί. Κριτική του Τάσου Γέροντα.

Περίμενα πώς θά ἦταν καλύτερο ἀπό τά προηγούμενα, ἀλλά τελικά αὐτό εἶναι καλύτερο ἀπό ὅτι περίμενα…