Η νόσος του μικρού θεού: μια κριτική στο Status Update

Η περιγραφική γραφή της Γιαννάκη είναι τόσο ζωντανή, που αφενός μεν με έκανε να μεταφερθώ νοερά…