Απαντώντας στο ερωτηματολόγιο του συγγραφέα της Κυριακής Μπεϊόγλου για το 2020mag

H Ευτυχία Γιαννάκη είναι η ανερχόμενη δύναμη στην αστυνομική λογοτεχνία. Μας έδωσε την “Τριλογία της Αθήνας”…