Στην Εφημερίδα Θεσσαλία για το ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα

Συγγραφείς και έγκλημα: Μιλώντας για το ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα…