“Γυναικοκτονίας το ανάγνωσμα”, κριτική του Γ.Ν. Περαντωνάκη στην Εφημερίδα των Συντακτών

Το τελευταίο έργο της, ωστόσο, ξεπέρασε τα προηγούμενα κι έφτασε σε ανώτερα επίπεδα…