10 βήματα για να καλύψεις ένα έγκλημα – ένας πρακτικός οδηγός

10 βήματα για να καλύψεις ένα έγκλημα –  ένας πρακτικός οδηγός για συγγραφείς, αναγνώστες και ήρωες της αστυνομικής λογοτεχνίας.