Είμαστε καλεσμένοι στο Μεγάλο Πιτς Πάρτι. Μια νέα κριτική για τους Πιτσιμπουίνους

Η διασκεδαστική πορεία του μυστηρίου με την ευφάνταστη προσθήκη αντίστροφη μέτρησης…