“Οι προφητείες της Γιαννάκη”, γράφει ο Δ. Καρύδας για τη Φωλιά του ιππόκαμπου στο Fractal

Μετά από πέντε βιβλία η Γιαννάκη συνεχίζει να αποτελεί μια φρέσκια φωνή στην Ελληνική αστυνομική λογοτεχνία…