Εγκλήματα στον Βόλο, στο Κτίριο Σπίρερ

Μια ωραία βραδιά, αφιερωμένη στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία…