Στις επιλογές των βιβλιοπωλείων Public και Ευριπίδης για το 2021

Η φωλιά του ιππόκαμπου στα καλύτερα αστυνομικά βιβλία για το 2021…