Η φωλιά του ιππόκαμπου στα καλύτερα αστυνομικά του 2021 για το Book Press

Η Χίλντα Παπαδημητρίου επιλέγει τα καλύτερα αστυνομικά του 2021…