Οι Πιτσιμπουίνοι στα ευπώλητα του Βιβλιοπωλείου Πολιτεία

Οι Πιτσιμπουίνοι μας σκαρφαλώνουν στα ευπώλητα του Βιβλιοπωλείου Πολιτεία…