Θερμή κριτική για τους Πιτσιμπουίνους και το Μεγάλο Πιτς Πάρτι στο elniplex.com

Πραγματικά φανερώνει πόσο καλά το έχει ψάξει η συγγραφέας, αλλά και τη βαθιά γνώση που έχει για τον κόσμο των αστυνομικών μυστηρίων…