Μιλώντας για το ευρωπαϊκό πνεύμα της μετά-Covid εποχής στη LIFO

Σε μια συνθήκη όπου κάθε Ευρωπαίος πολίτης μιλάει άριστα την κοινή γλώσσα της δυσπιστίας…