Μια εξαιρετική κριτική του Α. Στεργιόπουλου για τους “Ναυαγούς του Αυγούστου”

Η Ευτυχία Γιαννάκη ολοκληρώνει την «Τριλογία του βυθού» και μας δείχνει ότι μπορεί να δημιουργεί ξανά και ξανά. Δημιουργία, όχι επανάληψη…