“Οι ναυαγοί του Αυγούστου” στις επιλογές του Μάρκου Κρητικού για το Περιοδικό “Ο Αναγνώστης”

Η Ευτυχία Γιαννάκη, σταθερή αξία στον χώρο της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας…